Gita

De moeder van Gita heeft haar achtergelaten bij familie. Sindsdien heeft niemand meer iets van haar gehoord. Ook haar vader heeft haar verlaten. Gita heeft nog 3 halfzusjes. Zij komen een enkele keer op bezoek. De familie had grote problemen om aan voldoende eten te komen en zijn blij dat Gita in het kinderhuis kan wonen. Gita is een verlegen maar intelligent meisje. Zij hoort tot een van de besten van de klas. Zij is heel behulpzaam en lief voor de andere kinderen.