Raju

Raju Nepali

Raju heeft vanaf de start van het huis ( 2006) in Ketaaketighar gewoond. Zijn geboorteplaats is Mugling. Zijn moeder zwierf daar door de straten en probeerde met afwassen en dansen wat geld te verdienen. Zijn vader heeft Raju nooit gekend.
Aanvankelijk ging het goed op school. Maar later bleek dat zijn hart niet bij studeren lag. Raju heeft klas 9 niet afgemaakt. Het Bestuur heeft voor Raju een stageplaats in een hotel in Sauraha gevonden. Daar werkt hij met veel plezier. Het Nederlands bestuur steunt Raju tot hij op eigen benen kan staan.