Suntali

Suntali is geboren in de bergen van Chepang. Haar vader leeft nog maar kan door psychische problemen niet voor haar zorgen. Haar moeder kan geen werk vinden. Suntali heeft nog een broertje en een zusje. Zij was ondervoed en vervuild maar nu gaat het goed met Suntali. Het is een intelligent meisje. Zij is een van de besten van de klas.