Suntali

Suntali is 14 jaar en zit in klas 8.
Zij komt uit de Chepang Hills 1,5 uur lopen vanaf het dorp Saktikor.
Haar vader leeft nog maar kan door psychische problemen niet voor haar zorgen.
Haar moeder werkt in het veld. Zij heeft nog een broer en een zusje.
Suntali’s broer is vertrokken naar het Midden-Oosten om daar wat geld voor de familie te verdienen.
Suntali is een beetje verlegen maar een zeer intelligent meisje. Zij is één van de besten van de klas.
Ze kan goed zingen en houdt erg van dansen.
In huis helpt zij de moeders waar het nodig is