Milan

Milan is 10 jaar en zit in groep 4.
Hij komt uit een klein plaatsje in de Chepang Hills, 3 uur lopen van Saktikor.
Milan heeft nog beide ouders, 6 broertjes en een zusje en komt uit een zeer arm gezin.
Zijn vader is landarbeider en moet de kost verdienen voor een groot gezin.
Milan is een rustige jongen, die tijd nodig heeft om aan een nieuwe situatie te wennen.
Hij is een goede student.