2023: Nieuwsbrief 2

Stichting Nepal.

De Nederlandse Stichting Ketaaketighar heeft ervoor gekozen om binnen de Stichting Nepal verder te gaan. Stichting Nepal heeft meerdere stichtingen overgenomen. Al meer dan twee jaar hebben we gesprekken met ze gevoerd en nu wordt in de loop van mei de definitieve datum van overname.
Aan de overgang zitten meerdere voordelen:
Stichting Nepal heeft een kantoor in Kathmandu en de werknemers spreken Nepalees. Zij kunnen dus beter rechtstreeks contact hebben met het Bestuur van Ketaaketighar Nepal. Ook zijn op de hoogte van de wetten van het land. Wij als Nederlands Bestuur bezoeken het project eenmaal per jaar. Dit zal in de toekomst steeds moeilijker gaan gezien de gemiddelde leeftijd van ons Bestuur. Door meerdere controles en bezoeken zal het project er wel bij varen. En kunnen gemaakte afspraken gevolgd worden.
Stichting Nepal heeft ook meerdere connecties met instanties, die mogelijk in de toekomst nog een bijdrage kunnen doen.
Maar …..Ketaaketighar zal blijven bestaan en mogelijk komen er meer kinderen in het huis. Dit kan mede door uw hulp. Wij zijn dankbaar voor alle donaties die wij mochten ontvangen. En wij hopen dat U ook in de toekomst trouw blijft helpen. Voorlopig blijft ons rekeningnummer nog hetzelfde. Mocht dit gewijzigd worden dat krijgt U tijdig bericht.
NL 06 RABO 0107679647 t.n.v. Stichting Ketaaketighar Nepaalma.
Emotioneel blijven wij betrokken bij de kinderen in het huis. Onze penningmeester: Anneke van Veen blijft betrokken via deelname in de Raad van Advies.

Twee bestuursleden Thea en Ida hebben in maart het kinderhuis bezocht. Het was een warm weerzien. De verhalen over de 7 jongste kinderen zijn ons vooruitgegaan. Zij komen uit de Chepang , een achtergebleven gebied. In deze regio is het leven nog primitief. Een wc is er niet in de hutjes en de familie slaapt bij elkaar en in de winter rondom het vuur. Deze kinderen hebben wel erg moeten wennen aan de regels van het huis en van de school. Grote waardering voor Chamili, de moeder in het huis en voor Naresh, de “oncle” en de administrateur.
Chamili is heel lief voor de kinderen, maar wel heel duidelijk. De grote jongens: Binod, Paras, Aditay en Aaitaram helpen haar gelukkig goed.
Als de kinderen uit school komen gaat eerst het schooluniform uit en daarna zit Chamili klaar met thee en een versnapering. (Op de foto alle kinderen bijeen bij de tafeltennistafel.)

kinderen bij de tafeltennistafel

Binod is de enige leerling die nog op de “privatschool” zit. Hij zit in klas tien en moet straks een landelijk examen doen. Dit schooljaar is het zwaarste van alle leerjaren en de leerlingen maken hele lange dagen. De overige kinderen hebben hun draai op de “gouvernementschool “gevonden. Met behulp van huiswerkbegeleiding ( door de vrouw van Naresh) gaat het goed op school. Inmiddels heeft Nepal het nieuwe jaar gevierd en zijn alle leerlingen over naar het volgend leerjaar.
De vier oudste meisjes, die nu klas elf en twaalf volgen, wonen niet meer in het huis. Rita en Manmaya wonen op een kamer in het hotel van de broer van Naresh. Zij gaan op de fiets naar school en buiten schooltijd helpen ze in de keuken en bij de bediening. Zo verdienen ze ook wat zakgeld. Samen met de hotelmanager hebben we regels opgesteld waar iedereen zich aan moet houden.
Tot onze verrassing is Manmaya getrouwd.Zij kwam terug uit de Chepang met een rode tika uit haar haar en over haar voorhoofd. Een teken voor de Nepalese vrouw dat ze gehuwd is.

De meisjes van 18 jaar en ouder zitten tussen twee culturen in. Wij bieden ze de mogelijkheid om te studeren en een goede toekomst op te bouwen. Maar de familie en/of de dorpsgemeenschap vinden dat meisjes van die leeftijd getrouwd horen te zijn. In de dorpjes wacht hen een huwelijkspartner. En hoe moeilijk is het om tegen de wil van het dorp of familie in te gaan.
Ook Suntali is inmiddels getrouwd. Zij mag van haar echtgenoot nog wel klas elf volgen.

Tobang

Wij hebben ook ons project in de Chepangbergen bezocht. Wij hebben gezien hoe de moeders een maaltijd bereiden en alle kinderen een warme lunch krijgen. Hartverwarmend om te zien hoe de kinderen genieten van het eten. Ketaaketighar sponsort dit project nog een jaar en daarna hopen we dat het project zelfstandig door kan gaan. Wel hebben we nog een donatie kunnen doen voor een speelterrein bij de school. In het verleden is de school gebouwd op een gedoneerd stukje grond, maar speelterrein erbij is er niet. Nu zijn ze bezig met een rotsachtig gebied rond de school af te graven en een geëgaliseerd terrein voor de kinderen te maken.
Tilu, een dorpsbewoner, doet erg veel voor de ontwikkeling van dit gebied. Elk huis heeft nu, via een pijpleiding, water. Maar wij kunnen niet zien dat de kinderen er schoner uitzien. Ook de kleding is vaak kapot en vuil. Leiding in het dorp probeert via een betere hygiënische voorlichting hierin verandering te brengen.

Ida Dedding,secretaris

2023: Nieuwjaarswens

Het bestuur van Ketaaketighar Nederland wenst u allen:

Een gezond en gelukkig 2023

Bij deze wens willen wij een mededeling doen.

Als bestuur hebben wij veel over de toekomst van Ketaaketighar nagedacht en gesproken. Een vervanging of aanvulling binnen het bestuur is moeilijk te vinden. Maar een feit is: wij worden wel ouder.

De zorg voor de kinderen van Ketaaketighar ligt ons na aan het hart. De kinderen rekenen op ons. Wij hebben ze een goede toekomst beloofd.

De afgelopen 20 jaar heeft u ons daarbij geholpen. Wij zijn u daar heel dankbaar voor. 

Na vele goed voelende gesprekken met de Stichting Nepal hebben wij besloten een fusie aan te gaan. De Stichting Nepal heeft een kantoor in Nepal en werkt al meer dan 30 jaar in het land. Onderwijs en gezondheidszorg zijn hun speerpunten.

Deze Stichting heeft de ANBI-status en beschikt over een CBF-erkenning. CBF staat voor een keurmerk van goede doelen. Deze erkenning krijg je na strenge kwaliteitseisen, die ook regelmatig gecheckt worden.

Het zijn goede doelen, die bijdragen aan een betere wereld, waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met geld. 

Het bestuur in Nederland heeft veel vertrouwen in de toekomst van het kinderhuis. Als trouwe sponsor, hopen wij, u ook.

Wij stellen het zeer op prijs als ook u in de toekomst de kinderen blijft steunen. 

Natuurlijk zullen wij u in de toekomst van verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

 

Vriendelijke groeten:

Nederlands en Nepalees Bestuur Ketaaketighar

2023: Nieuwsbrief 1

Na onze nieuwjaarswens en onze mededeling over de overname van ons kinderhuis door de Stichting Nepal willen wij u graag wat meer nieuws vertellen over de kinderen.

Gita.

Wij zijn trots op Gita. Als klein kind is zij opgenomen in het kinderhuis. Nu studeert zij aan de universiteit in Kathmandu. Het collegegeld krijgt zij van Ketaaketighar. Tijdens onze contacten vertelt zij vol trots dat zij het eerste jaar “management ” heeft gehaald. Met de verdienste van een bijbaantje kan zij nu in haar eigen onderhoud voorzien.

Vervolgonderwijs.

Vier meisjes volgen nu onderwijs in klas 11 en 12. Deze studie is een voorbereiding op een mogelijke studie aan de universiteit. Zij wonen niet meer in het kinderhuis. Na een moeizame start en goede gesprekken met het bestuur, zijn hun opleidingen gegarandeerd. Ook is op hun onderkomen gelet. Dit alles dankzij het bezoek van ons bestuurslid Anneke in november.

Rita en Manmaya wonen zelfstandig in een kamer nabij het hotel van Naresh (de oom van het huis).
De kamer moest wel worden opgeknapt. Na een bezoek van Anneke, beschikken zij nu over goede bedden, een kast, studietafel en voor elk een fiets. Een van de meisjes, Suntali, is inmiddels getrouwd. Maar ook zij heeft de kans gekregen om haar studie te voltooien. Dit kan in de omgeving van haar huis.
Sandhya woont bij familie in Kathmandu en volgt daar onderwijs.
Wij als Stichting hebben altijd geld gereserveerd voor vervolgonderwijs na klas 10. Helaas heeft nog geen van de jongens van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Drie jongens hebben dit jaar het kinderhuis verlaten. Zij zoeken werk, maar dat valt nog niet mee. De mogelijkheid van een baan in het Midden-Oosten leeft ook bij hen.


Nieuwe kids
Nieuwe kinderen.

In het kinderhuis wonen nu 15 kinderen. De oudste is Binod. Hij volgt onderwijs in klas 10, is zeer gemotiveerd en wil graag gaan studeren. In de toekomst zal Stichting Nepal hem daarbij helpen.
De 7 nieuwe kinderen in het huis, leeftijd tussen 5 en 9 jaar, hebben langzaam hun draai gevonden. Ook op school hebben zij zich aangepast en de resultaten zijn goed. Het is wel een vermoeiende en zware tijd geweest voor Chamili, de moeder van het huis. Ook Naresh heeft extra inspanning moeten verrichten. Wij als Stichting, hebben via Anneke, onze waardering kunnen uitspreken door ze een extra vergoeding te geven. Op aandringen van Anneke zoekt het Nepalese Bestuur meer hulp in het huis.

Lunch project.

Anneke heeft ook een bezoek gebracht aan ons project in de Chepang. Voor drie jaar hebben we daar een project dat maaltijden verzorgt aan de schoolgaande jeugd. Moeders koken bij toerbeurt, op vrijwillige basis, de maaltijd voor de kinderen.
Het project loopt goed. De voorraden rijst, linzen en olie zijn goed beveiligd opgeborgen in een afsluitbare kast. De keuken is schoon en netjes. Maar de vraag blijft of de dorpsgemeenschap het project na drie jaar zelf kan financieren. Ook het district zal steun moeten blijven geven.


Nuwakot school
School in Nuwakot.

Enkele jaren geleden hebben wij, na de aardbeving, een school helpen opbouwen in Nuwakot. Op uitnodiging van het schoolbestuur heeft Anneke ook daar een bezoek gebracht. Het was een verrassing om te zien hoe goed de school nu functioneert. De klassen zijn voorzien van goed meubilair en de muren zijn in vrolijke kleuren geverfd. Alleen…..het speelterrein grenst aan een steile afgrond. Gevaarlijk voor de kinderen. Zij moeten veilig kunnen spelen, hollen en voetballen, zonder bang te zijn voor het gevaar te vallen. Er wordt nu een bedrag door ons vrijgemaakt om een hek om het speelterrein te realiseren.

Ons bestuur ziet met dankbaarheid terug op uw steun. Vol vertrouwen kijken we vooruit naar de zorg van Stichting Nepal voor onze kinderen. Natuurlijk blijven we belangstelling houden en de ontwikkeling van de kinderen volgen. Wij hopen dat u ook in de toekomst Stichting Nepal blijft steunen. Voorlopig kunt u uw donatie nog overmaken op de bekende bankrekening.

De bestuursleden Thea en Ida gaan in maart naar Nepal. Natuurlijk zullen wij u informeren over hun ervaringen.

Namens het Bestuur van Ketaaketighar: Dhanyabad.
Ida Dedding: secretaris