2020: Nieuwsbrief 2

De natuur heeft wederom gezorgd voor een turbulent 2020 in Nepal. In maart overviel de corona het land! Toeristen moesten zo snel mogelijk weg. Het vliegveld werd gesloten. De hotels gingen dicht en bergtochten gingen niet door. Dit betekende geen inkomen voor hotelpersoneel en sherpa’s. Ook de winkels hadden geen omzet.
Tijdens de lock-down was het voor de landarbeiders niet toegestaan op het land te werken en hadden zij geen inkomen. Financiële terugval en armoede bij een grote groep Nepalezen. In Nepal kennen ze geen steun van de overheid.
De medische zorg is voor een grote groep mensen onbereikbaar. Het land beschikt over een groot tekort aan beademingsapparaten en medicijnen. Gezondheidszorg is voor velen niet betaalbaar!
In juli/augustus kwam daar de moesson overheen. Er waren veel overstromingen. Mensen kwamen om of verloren hun “huis”. Tenslotte was er 100 km ten noorden van Kathmandu een aardbeving met een kracht van 5.9.

Uitdelen voedselpakketten

Drie bestuursleden , Maria, Thea en Ida hebben Nepal in maart bezocht. Het Nederlandse consulaat in Kathmandu raadde ons aan met grote spoed het land verlaten. Wij hebben de kinderen nauwelijks gezien.
Eind maart hadden de kinderen de overgangsexamens achter de rug. Zij keken uit naar een vakantie waarin zij hun familie mochten bezoeken. Tijdens deze vakantieperiode kondigde de regering een algehele lock-down af. Niemand mocht zonder toestemming de straat op. Dat betekende dat de kinderen niet terug konden naar Ketaaketighar. Zij moesten bij hun familie blijven. Voor de gezinnen was dat een mond erbij. Ons Nepalese Bestuur is er in geslaagd om in de zomer een voedselpakket bij de gezinnen te bezorgen. Zij hadden toen ook contact met meerdere kinderen. Het viel ze op dat ze vermagerd waren en er minder schoon uitzagen.
Tijdens de feesten: Tihar en Dashain hebben we nogmaals voedselpakketten bij de familie van onze kinderen kunnen bezorgen. Rijst, linzen, olie en groenten waren meer dan welkom. Ook heeft ons Bestuur gezorgd voor een financiële tegemoetkoming om toch een feestelijk tintje te kunnen geven aan deze periode.


Half november zijn de scholen, na een half jaar geen onderwijs, eindelijk weer geopend. Chamili, de moeder van het huis, kon de kinderen gelukkig weer ontvangen. Naresh, onze financiële manager, is in staat geweest de kinderen terug te halen in het huis. Zij moeten hard werken om de achterstand in onderwijs in te lopen. Vooral voor de oudste kinderen in klas 9 en 10 is dat een opgave.
De 4 kleine meisjes hebben meer moeite gehad weer te wennen in het huis. Zij waren minder schoon en hun kleren veelal kapot. Naresh heeft veel oude, vuile kleren weg moeten gooien. Afspraken over handen wassen, schone kleren, douchen, moesten opnieuw gemaakt worden.

school tobang

In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij een waterproject in de Tobang-regio (Chepang) hebben gesteund. Veel families in dit afgelegen, bergachtige gebied beschikken nu over een watertank.
De levensstandaard in deze regio is heel laag. Kinderen kunnen wel naar een basisschool, maar zij moeten soms een uur of meer lopen. En dat vaak op een lege maag. De ouders hebben zelf te weinig onderwijs gehad en de noodzaak van schoolbezoek zien ze niet in. Kennis van goede gezondheidzorg ontbreekt vaak.
In nauw contact met de leerkrachten en de maatschappelijke zorgmanager gaan we het probleem van onvoldoende voedsel aanpakken. Samen met de ouders gaan we een keukentje inrichten bij de school. Bij toerbeurt koken moeders, op vrijwillige basis, een volwaardige maaltijd voor de kinderen op school. Excuus om niet naar school te gaan valt dan weg. Bij de school komt een tuintje waar o.a. groenten geteeld kunnen worden.
Wij hopen dat dit project gaat slagen. Belangrijk is dat het vanuit Nepal door betrokken vaklui wordt ondersteund en gevolgd.
Mede door uw trouwe sponsoring kunnen wij dit project starten. Wij zijn u heel dankbaar.


Namens de kinderen in Ketaaketighar wensen wij al onze trouwe sponsors en geïnteresseerden een sfeervolle kerst en een gezond 2021.

Dhanyabad namens “Stichting Ketaaketighar”
Ida Dedding secretaris