2023: Nieuwsbrief 1

Na onze nieuwjaarswens en onze mededeling over de overname van ons kinderhuis door de Stichting Nepal willen wij u graag wat meer nieuws vertellen over de kinderen.

Gita.

Wij zijn trots op Gita. Als klein kind is zij opgenomen in het kinderhuis. Nu studeert zij aan de universiteit in Kathmandu. Het collegegeld krijgt zij van Ketaaketighar. Tijdens onze contacten vertelt zij vol trots dat zij het eerste jaar “management ” heeft gehaald. Met de verdienste van een bijbaantje kan zij nu in haar eigen onderhoud voorzien.

Vervolgonderwijs.

Vier meisjes volgen nu onderwijs in klas 11 en 12. Deze studie is een voorbereiding op een mogelijke studie aan de universiteit. Zij wonen niet meer in het kinderhuis. Na een moeizame start en goede gesprekken met het bestuur, zijn hun opleidingen gegarandeerd. Ook is op hun onderkomen gelet. Dit alles dankzij het bezoek van ons bestuurslid Anneke in november.

Rita en Manmaya wonen zelfstandig in een kamer nabij het hotel van Naresh (de oom van het huis).
De kamer moest wel worden opgeknapt. Na een bezoek van Anneke, beschikken zij nu over goede bedden, een kast, studietafel en voor elk een fiets. Een van de meisjes, Suntali, is inmiddels getrouwd. Maar ook zij heeft de kans gekregen om haar studie te voltooien. Dit kan in de omgeving van haar huis.
Sandhya woont bij familie in Kathmandu en volgt daar onderwijs.
Wij als Stichting hebben altijd geld gereserveerd voor vervolgonderwijs na klas 10. Helaas heeft nog geen van de jongens van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Drie jongens hebben dit jaar het kinderhuis verlaten. Zij zoeken werk, maar dat valt nog niet mee. De mogelijkheid van een baan in het Midden-Oosten leeft ook bij hen.


Nieuwe kids
Nieuwe kinderen.

In het kinderhuis wonen nu 15 kinderen. De oudste is Binod. Hij volgt onderwijs in klas 10, is zeer gemotiveerd en wil graag gaan studeren. In de toekomst zal Stichting Nepal hem daarbij helpen.
De 7 nieuwe kinderen in het huis, leeftijd tussen 5 en 9 jaar, hebben langzaam hun draai gevonden. Ook op school hebben zij zich aangepast en de resultaten zijn goed. Het is wel een vermoeiende en zware tijd geweest voor Chamili, de moeder van het huis. Ook Naresh heeft extra inspanning moeten verrichten. Wij als Stichting, hebben via Anneke, onze waardering kunnen uitspreken door ze een extra vergoeding te geven. Op aandringen van Anneke zoekt het Nepalese Bestuur meer hulp in het huis.

Lunch project.

Anneke heeft ook een bezoek gebracht aan ons project in de Chepang. Voor drie jaar hebben we daar een project dat maaltijden verzorgt aan de schoolgaande jeugd. Moeders koken bij toerbeurt, op vrijwillige basis, de maaltijd voor de kinderen.
Het project loopt goed. De voorraden rijst, linzen en olie zijn goed beveiligd opgeborgen in een afsluitbare kast. De keuken is schoon en netjes. Maar de vraag blijft of de dorpsgemeenschap het project na drie jaar zelf kan financieren. Ook het district zal steun moeten blijven geven.


Nuwakot school
School in Nuwakot.

Enkele jaren geleden hebben wij, na de aardbeving, een school helpen opbouwen in Nuwakot. Op uitnodiging van het schoolbestuur heeft Anneke ook daar een bezoek gebracht. Het was een verrassing om te zien hoe goed de school nu functioneert. De klassen zijn voorzien van goed meubilair en de muren zijn in vrolijke kleuren geverfd. Alleen…..het speelterrein grenst aan een steile afgrond. Gevaarlijk voor de kinderen. Zij moeten veilig kunnen spelen, hollen en voetballen, zonder bang te zijn voor het gevaar te vallen. Er wordt nu een bedrag door ons vrijgemaakt om een hek om het speelterrein te realiseren.

Ons bestuur ziet met dankbaarheid terug op uw steun. Vol vertrouwen kijken we vooruit naar de zorg van Stichting Nepal voor onze kinderen. Natuurlijk blijven we belangstelling houden en de ontwikkeling van de kinderen volgen. Wij hopen dat u ook in de toekomst Stichting Nepal blijft steunen. Voorlopig kunt u uw donatie nog overmaken op de bekende bankrekening.

De bestuursleden Thea en Ida gaan in maart naar Nepal. Natuurlijk zullen wij u informeren over hun ervaringen.

Namens het Bestuur van Ketaaketighar: Dhanyabad.
Ida Dedding: secretaris