2015: Nieuwsbrief 3

Het is nu meer dan een maand geleden dat we opgeschrikt werden door het bericht over een zware aardbeving in Nepal. Sindsdien hebben we dagelijks contact gehad met vrienden en kennissen in Nepal. De foto’s van het verdriet en de ellende van de mensen staan op ons netvlies. Tot nu toe zijn er meer dan 8000 overledenen en meer dan 800.000 huizen zijn niet meer te gebruiken.

 

De Verenigde Naties hebben in hun contact met de regering, het land verweten, dat zij niet voorbereid waren op deze ramp! De Nepalesen wilden de “fortunetellers” die de aardbeving voorspelden niet geloven. De Verenigde Naties zijn bereid een groot bedrag ter beschikking te stellen voor nieuwe huizen, maar zij moeten wel “aardbeving bestendig ” zijn. Nepal moet strengere wetten maken voor de huizenbouw. Reeds gegeven vergunningen voor nieuwbouw mogen niet hoger zijn dan twee verdiepingen en pas na de moessonregens mag met definitieve bouw van huizen begonnen worden. Dat betekent dat de mensen in de bergen tot eind augustus moeten wonen in tenten en shelters van plaatwerk.

Tot nu toe zijn er meer dan 2000 aardverschuivingen geweest als gevolg van de aardbeving. Wij hebben met de oudste kinderen twee jaar geleden een trekking gemaakt naar Jomson. We liepen toen door de bedding van de Kali Gandaki. Nu bedreigt het water van deze rivier nabij gelegen dorpen. De bewoners zijn met spoed geëvacueerd omdat men bang is dat een afsluiting doorbreekt. In het district Sindhupalchok zijn twee vrijwilligers, die met vrachtauto’s met hulpgoederen op weg waren naar de getroffen gebieden, bedolven onder een aardverschuiving.

Ons bestuur heeft tot nu toe, met succes, twee zendingen gebracht naar mensen in de afgelegen gebieden en een volgende zending is in voorbereiding. Vaak zijn de wegen versperd en moeten de bewoners van de dorpen naar beneden komen om de hulpgoederen op te halen. Het is een zware last om weer naar boven te gaan over de onbegaanbare wegen.

Arun, onze voorzitter, is in contact met de districtsofficer in het Chepang district. De districtsofficer wil eerst inventariseren welke kinderen echt hulp nodig hebben! Pas daarna kunnen we de kinderen opnemen in ons huis. Het is dus gelukkig een zorgvuldige procedure.

De hartskreet van Arun : “O God, what is this and why? Save us”! maakt ons duidelijk dat de nood hoog is.

Wij zijn alle donateurs heel dankbaar voor de gegeven hulp! Mede door u zijn wij in staat kinderen in het huis op te nemen en ze, ondanks alle verdriet tot nu toe, een goede toekomst te geven.

Donaties, groot en klein, zijn altijd welkom op rekening nummer:

NL06 RABO 0107679647 t.n.v. St. Ketaaketighar Nepaalmaa te Lisse.

Danyabath: Ida