2019: Nieuwsbrief 2

Het jaar 2019 is al weer bijna voorbij. In ons land zijn de klimaatinvloeden zichtbaar met hogere temperaturen en hevige regens afgewisseld met grote droogte.
In Nepal ondervindt men ook de gevolgen van de veranderingen van het klimaat. De gletsjers smelten en vooral in de moessonperiode zorgt dit voor veel water en “landslidings”. Het verkeer in Nepal heeft daar erg onder te leiden. Een autorit van Kathmandu naar Chitwan kan nu zo maar 10 tot 12 uur duren. Dit in plaats van de 6 uur op de onlangs vernieuwde weg. Grond en stenen komen op het wegdek en belemmeren het autoverkeer.

Ook heeft men dit jaar veel last van de dengue-mug, die de knokkelkoorts bij de mensen brengt. Hoge koorts en diarree en mogelijk blijvende vermoeidheid. Veel gezinnen komen daardoor in financiële problemen vanwege de dokterskosten.

Fietsen

Gelukkig gaat het goed in Ketaaketighar . Mede door een grote financiële injectie van de fysiotherapie en neuropraktijk, “Boot en Broersen” in Lisse, hebben we meerdere projecten kunnen steunen. Anneke van Veen, onze penningmeester, heeft de groep van de therapeuten begeleid in Nepal. Als u een uitgebreid verslag van haar wilt lezen klik dan hier.

Ons kinderhuis heeft een beter dak gekregen, waardoor invloeden van het weer minder nadelige gevolgen hebben. Ook de muur rond het huis is af. Zij moet bescherming bieden tegen de wilde dieren uit de jungle en tegen ongenood bezoek!

Nieuw dak

De school in Nuwakot is nagenoeg klaar. In 2016 zijn we al gestart met herbouw, na de grote verwoesting door de aardbeving. De werkzaamheden hebben 3 jaar geduurd. Veel mensen van het dorp hebben geholpen bij de bouw, maar daarnaast moesten zij ook werken op het land. Door de moessonregens konden veel materialen niet geleverd worden. Maar wij hopen nu volgend jaar de officiële opening te kunnen vieren.

De Stichting van Corrie en Co Reijnders, Stichting Holland Building Nepal (SHBN), hebben wij mogen steunen met een goede auto voor het vervoer van gehandicapte kinderen naar een “dagopvangcentrum”.

De Stichting “Nepal Benefiet Aalsmeer” hebben wij een toelage kunnen geven voor hun waterproject in de Chepang-regio. In dit bergachtig gebied wonen veel mensen die een hard bestaan leiden. Mede door de steun van de fysiopraktijk hebben wij de droom van veel mensen waar kunnen maken. Zij beschikken nu over schoon drinkwater.

Nieuwe meisjes

Wij hebben in het huis vier meisjes kunnen opnemen in de leeftijd van 8 jaar. Zij komen uit de Chepang-regio. Twee van hen woonden met hun familie zo afgelegen dat zij nog geen onderwijs hadden gehad. De ouders hebben geen land en moesten op een andere manier in hun onderhoud voorzien. Deze vier meisjes zijn geen wees maar wel heel kansloos. Wij zijn blij dat wij de kinderen mogen helpen. Zij zijn nu een half jaar in het huis en gaan naar school! Vooral de eerste weken zijn erg moeilijk voor ze geweest, zij moesten wennen aan regels in het huis en op school.

Ketaaketighar Nederland heeft de intentie om mogelijk april 2020 nogmaals vier kinderen in het huis op te nemen en hen een goede opleiding te bieden.Tijdens de nationale feestperiode tussen Dashain en Tihar in oktober hebben de kinderen enkele weken vakantie gehad. Het Nepalese Bestuur heeft de kinderen toen de kans geboden om naar de familie thuis te gaan. De kinderen kijken daar naar uit en houden zo contact met de familie en de cultuur van hun dorpjes.

Tot slot willen wij u allen hartelijk bedanken voor alle steun en belangstelling. Zonder uw hulp en vertrouwen, zouden veel kinderen geen opleiding kunnen volgen.

Namens de kinderen in Nepal en het bestuur in Nepal en Nederland, wensen wij u allen een gezellige kerst en een gezond 2020.

Dhanyabad.

Ida Dedding, secretaris

2019: Nieuwsbrief 1

Er valt weer heel wat nieuws te vermelden over onze Stichting: het Nepalese jaar 2075 is ingeluid. Twee bestuursleden, Thea en Ida, hebben in maart het kinderhuis bezocht en dankzij enthousiaste sponsoren hebben we een bijzonder waterproject kunnen steunen.

jongens van het huis

Klik hier voor de webversie

 

 

2018: Nieuwsbrief 1

Kinderen nw

Dit voorjaar is een afvaardiging van het Nederlandse Bestuur in Nepal geweest. De reis naar Kathmandu blijft afzien.
In de hoofdstad van Nepal wachten ons de stofwolken en de heerlijke temperatuur. Daar moeten we ook een afweging maken: gaan we met het vliegtuig of met de bus naar het Kinderhuis.
Vliegen duurt hoogstens 20 minuten, maar daar staat een behoorlijk bedrag tegenover. Toeristen betalen nu eenmaal veel meer dan de Nepalezen zelf. Met de bus duurt de reis lang: zeker 6 en soms 10 uur lang opgevouwen zitten en over een zeer slecht wegdek hobbelen!

Het blijft een feest de kinderen in Ketaaketighar te ontmoeten. Het gaat goed met de kinderen in het huis. Zij zien er gezond uit en leven als broers en zusjes met elkaar. Ook gaan ze met plezier naar school, waar ze vriendjes/vriendinnetjes uit de omgeving ontmoeten. Chamili , de moeder van het huis, speelt een mooie rol. Zij is duidelijk naar de kinderen, werkt graag in de tuin en de kinderen helpen haar spontaan. Wel zijn de rollen duidelijk verdeeld. De meisjes helpen bij het koken en bij het wassen van de kleren. De jongens hebben taken bij het schoonmaken van de toiletruimten en in de tuin.

De overgangsexamens zijn achter de rug en de kinderen hebben een korte vakantie gehad. De officiële uitslagen hebben we nog niet, maar we gaan er van uit dat alle kinderen naar de volgende klas zijn. Bij een bezoek aan de school en in een gesprek met het schoolhoofd hebben we vernomen dat de kinderen van Ketaaketighar zeer welkom zijn en hard werken.
Het Nepalese Bestuur heeft besloten dat de kinderen tijdens de vakantie naar huis mogen. Het blijft belangrijk dat de kinderen contact houden met de familie. Bij familie moet je niet denken aan onze gezinnen en familiebanden. Nepalezen noemen neven, nichten en aangetrouwde contacten ook familie. Dat maakt het voor ons soms heel moeilijk. Hoe zit het met de echte familiebanden? Wij moeten veel ruimer denken.
Het huis heeft dus een week geen bewoners gehad. Deze tijd is gebruikt om de ruimten op de benedenverdieping van tegels te voorzien. Wij hopen dat deze verdieping bij een volgende moessonoverstroming beter bestand is tegen wateroverlast.

tegelvloer

Het onderhoud van het huis heeft ook onze aandacht gehad. Het Nepalese Bestuur wil graag een muur om het huis. Als bescherming tegen wilde dieren en uit veiligheidsoverweging voor de kinderen in het huis. Dit is een behoorlijke kostenpost en afbouw zal meerdere jaren vergen.
In Kathmandu hebben we contact gelegd met de NFN ( Nepal Federatie Nederland). De contactpersoon Jeroen van de Bergh wil een platform zijn voor alle kleine organisaties die met Nepal van doen hebben. De NFN is een spreekbuis van de leden naar de overheid. Wij hopen in de toekomst veel gebruik te kunnen maken van hun contacten in Nepal.
Ook hebben we contacten gehad met het project van de “vliegende meubelmakers”. Het meubelcollege in Amsterdam geeft de leerlingen de mogelijkheid in het buitenland een stage te doen. Zij willen samen met jongens uit de plaatselijke bevolking o.a. stoelen, kastjes en tafels maken voor scholen en huizen. De werkplaats is in Kathmandu en er wordt gebruik gemaakt van hout uit het land en werktuigen waar de bevolking mee bekend is.

Dhanyabad (dank je wel)
Namens Stichting Ketaaketighar
Ida Dedding
secretaris