Onze Visie

Ketaaketighar Nepaalmaa

Als je het letterlijk vertaalt betekent het: een jongens- en meisjeshuis in Nepal.

De stichting bestaat sinds 2002. Het kindertehuis Ketaaketighar is 6 februari 2004 in gebruik genomen. Het huis is gebouwd met geld van sponsors, donateurs en met steun van De Wilde Ganzen en het NCDO. André Renting (een Nederlandse reisleider), Maria Perquin, Heidi Andersen en het Nepalees bestuur hebben samen een prachtig gebouw neergezet voor kansloze kinderen uit Sauraha en omgeving.

Sauraha ligt op 150 kilometer ten zuidwesten van Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Dit land behoort tot één van de armste landen van de wereld.

Ketaaketighar is een stichting die geregistreerd staat in Nepal en in Nederland. Het Nepalese bestuur draagt zorg voor de dagelijkse leiding in Sauraha. Het Nederlandse bestuur zorgt voor de nodige gelden en ondersteunt de projecten op afstand. Elk jaar gaan er bestuursleden naar Nepal ter ondersteuning en controle. Op deze manier houden we goed contact met het kindertehuis en de projecten.

Onze Missie

De voornaamste doelstellingen van de Stichting zijn:

- Een thuis geven aan wees- en kansarme kinderen;
- Deze kinderen een goede opleiding geven;
- Na de basisopleiding de kinderen zoveel mogelijk begeleiden tot ze een goede plaats in de maatschappij hebben;
- Waar nodig en mogelijk kinderen uit de directe omgeving helpen (scholing en kleding);
- Incidenteel helpen waar dat nodig is.

Hoe komt de Stichting aan de nodige gelden?

Dankzij een trouwe schare van sponsors komen gelden binnen. Zij maken het mogelijk dat ongeveer 20 kinderen in Nepal goede voeding krijgen en naar school kunnen gaan. Daarnaast krijgt de Stichting geld uit incidentele donaties.

Deze giften komen voort uit contacten van het Nederlands bestuur en hun familie en/of kennissenkring, het bedrijfsleven en vele particulieren. Ook proberen we gelden te werven door Nepalese producten op markten te verkopen. Tevens zijn de bestuursleden bereid lezingen te geven op scholen en bij bedrijven.

Nederlands bestuur

 
 
Maria (voorzitter)

Maria (voorzitter)

Anneke (penningmeester)

Anneke (penningmeester)

Ida (secretaris)

Ida (secretaris)

Thea (webmaster)

Thea (webmaster)

Bettie (algemeen bestuurslid)

Bettie (algemeen bestuurslid)

 
Wij zijn een groep mensen die allen zijn gegrepen door de leefomstandigheden van de kinderen in grote delen van Nepal. Wij willen ons inzetten om deze kansarme kinderen een menswaardig bestaan te geven.

Respect voor de kinderen en de bevolking van het land staat bij ons centraal.

De belangrijkste taak van het Nederlandse bestuur is voldoende geld in te zamelen voor de kinderen in het Kinderhuis in Nepal. Wij proberen mensen uit onze directe omgeving enthousiast te maken voor de kinderen in Nepal.

Wij houden lezingen op scholen en voor verenigingen. Ook proberen we Nepalese artikelen te verkopen op jaarmarkten en kunstmarkten.


 

Nepalees bestuur

Hari

Hari

Arun

Arun

Purna

Purna

                                         
 
 
 

De voorzitter is Hary Baktar: een invloedrijke man in Sauraha. Hij is eigenaar van een hotel en heeft een boerderij. Hij neemt een belangrijke plaats in bij het gemeentebestuur. Ook bepaalt hij mede het beleid van de Mount View School.

Arun Rijal: een hoteleigenaar in het centrum van Sauraha. Arun voelt zich verantwoordelijk voor de minder kansrijke jeugd van Nepal. Naast zijn drukke baan vindt hij tijd om zich in te zetten voor de kinderen van het huis. Daarnaast denkt hij actief mee met het Nederlandse bestuur om de nodige projecten te realiseren.

Purna Rijal is de financiële man van Ketaaketighar. Vanaf de start van het kinderhuis zet hij zich in voor de financiële belangen van Ketaaketighar.