Nederlands bestuur

 
 
Maria (voorzitter)

Maria (voorzitter)

Anneke (penningmeester)

Anneke (penningmeester)

Ida (secretaris)

Ida (secretaris)

Thea (webmaster)

Thea (webmaster)

Bettie (algemeen bestuurslid)

Bettie (algemeen bestuurslid)

Eric (overleden 25-09-2016)

Eric (overleden 25-09-2016)

 
Op 25 september 2016 is onze voorzitter Eric Esche plotseling overleden. Maria Perquin, een lid van ons Bestuur vanaf het eerste uur, heeft zich bereid verklaard de taak als plaatsvervangend voorzitter op zich te nemen.
 

Wij zijn een groep mensen die allen zijn gegrepen door de leefomstandigheden van de kinderen in grote delen van Nepal. Wij willen ons inzetten om deze kansarme kinderen een menswaardig bestaan te geven.

Respect voor de kinderen en de bevolking van het land staat bij ons centraal.

De belangrijkste taak van het Nederlandse bestuur is voldoende geld in te zamelen voor de kinderen in het Kinderhuis in Nepal. Wij proberen mensen uit onze directe omgeving enthousiast te maken voor de kinderen in Nepal.

Wij houden lezingen op scholen en voor verenigingen. Ook proberen we Nepalese artikelen te verkopen op jaarmarkten en kunstmarkten.