Onze missie

De voornaamste doelstellingen van de Stichting zijn:

- Een thuis geven aan wees- en kansarme kinderen;
- Deze kinderen een goede opleiding geven;
- Na de basisopleiding de kinderen zoveel mogelijk begeleiden tot ze een goede plaats in de maatschappij hebben;
- Waar nodig en mogelijk kinderen uit de directe omgeving helpen (scholing en kleding);
- Incidenteel helpen waar dat nodig is.

Hoe komt de Stichting aan de nodige gelden?

Dankzij een trouwe schare van sponsors komen gelden binnen. Zij maken het mogelijk dat ongeveer 20 kinderen in Nepal goede voeding krijgen en naar school kunnen gaan. Daarnaast krijgt de Stichting geld uit incidentele donaties.

Deze giften komen voort uit contacten van het Nederlands bestuur en hun familie en/of kennissenkring, het bedrijfsleven en vele particulieren. Ook proberen we gelden te werven door Nepalese producten op markten te verkopen. Tevens zijn de bestuursleden bereid lezingen te geven op scholen en bij bedrijven.